Skip to main content

Privalomieji higienos įgūdžių kursai

Darbdaviai turi užtikrinti, kad išvardytų profesijų darbuotojai turėtų sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus.

Kam skirti privalomieji pirmosios medicininės pagalbos kursai?
  • Areštinių ir laisvės atėmimo vietų darbuotojams;
  • Vandens tiekimo įmonių darbuotojams;
  • Darbuotojams, kurių veikla susijusi su maisto produktų apdorojimu, išdavimu ir maitinimu;
  • Apgyvendinimo ir kitas (ne maitinimo) paslaugas teikiantiems darbuotojams;
  • Formaliojo ir neformaliojo švietimo bei ugdymo įstaigų darbuotojams;
  • Darbuotojams, dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis;
  • Darbuotojams, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis;
  • Darbuotojams, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose;

 

Kursai organizuojami pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490) iki 2016.11.01

Nuo 2016.11.01 dienos mokymai organizuojami pagal 2016.07.13  įsakymą Nr. V- 932

Higienos mokymų kodai

Kodas HB
Ši programa skirta visiems asmenims, kuriems numatytas privalomas higienos įgūdžių mokymas

Kodas HBB
Netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai, pirminių produktų gamintojai ir gamintojai iš pirminių produktų; darbuotojai, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys

Kodas H1
Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus, pedagoginiai darbuotojai

Kodas H2
Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas

Kodas H3
Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

Kodas H4
Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

Kodas H5
Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (pvz treneriai)

Kodas H6
Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

Kodas H7
Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai)

Kodas H10
Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines) – tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai

Kodas H11
Įvairių įstaigų valytojams

Kodas H12
Skalbimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai

Kodas H13
Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti)